تلفن : 02633503334 | 09352165338
آدرس : کرج ، درختی ، بین عطار و حافظ ، ساختمان گارنت ، طبقه 7 ، واحد 706
ایمیل :info@art_vasta.com

نازک دوزی

از پایه و اساس اولیه در تمامی دوره های خیاطی می توان به نازک دوزی اشاره نمود. در واقع از ملزومات ضروری یادگیری حرفه خیاطی، فراگیری نازک دوزی می باشد. اساس دوره های خیاطی، دوره نازک دوزی می باشد.
آموزش مهارت های نازک دوزی شامل مراحل زیر می باشد:

مهارت نازک دوزی بخش ۱
شناخت وسایل دوخت
شناخت انواع چرخ خیاطی و روش راه اندازی، سرویس و نگهداری چرخ خیاطی
شناخت انواع اتو و اصول اتو زدن درزها و اتوکاری نهایی لباس
شناخت انواع پارچه
مهارت نازک دوزی بخش ۲
توانایی آماده کردن پارچه جهت برش و محاسبه مقدار پارچه و طرز قرار گرفتن الگو روی پارچه های مختلف ( از نظر طرح و نقوش)
توانایی انتقال الگو روی پارچه توسط کوک شل، کاربن و چرت زدن پارچه
مهارت نازک دوزی بخش ۳
توانایی دوخت درزها، پنس ها، پاکدوزی، تودوزی و گوشه های سجاف
توانایی دوخت زیپ
مهارت نازک دوزی بخش ۴
توانایی دوخت انواع دامن های پیلی دار و گوده دار
دوخت آستری و وصل کردن آن به دامن
توانایی دوخت انواع کمر لباس
توانایی دوخت شلوار
نازک دوزی ترمه ترنج
نازک دوزی
مهارت نازک دوزی بخش ۵
توانایی دوخت انواع جیب
مهارت نازک دوزی بخش ۶
توانایی دوخت انواع مغزی و سجاف یقه
توانایی دوخت انواع یقه
مهارت نازک دوزی بخش ۷
توانایی دوخت جادکمه
توانایی دوخت انواع بندینک ها
توانایی دوخت انواع دکمه
مهارت نازک دوزی بخش ۸
توانایی دوخت و انواع سجاف و مچ آستین
توانایی دوخت و اتصال آستین به بالاتنه و اپل گذاری
مهارت نازک دوزی بخش ۹
توانایی دوخت چین ها، والان (یقه حلزونی) و کش دوزی
توانایی دوخت اسموکی دوزی و لانه زنبوری
مهارت نازک دوزی بخش ۱۰
توانایی برش و دوخت پارچه های خاص
توانایی دوخت و وصل فنر به لباس های دکلته ( لباس عروس و شب)
نازکدوزی آکادمی ترمه ترنج
مهارت نازک دوزی بخش ۱۱
توانایی دوخت لباس های زیر، زیر پوش و روبدشامبر

آموزش خیاطی در کرج

آکادمی هنر وستا

 
نازک دوزی